Witamy w Cermed Ginekologia-Położnictwo

Gabinet ginekologiczno-położniczy CERMED jest prowadzony przez dr n. med. Mateusza Madejczyka. Ukończył on Akademię Medyczną w Poznaniu w roku 1999. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Klinicznym nr 2 przy ulicy Przybyszewskiego.

Od roku 2001 jest asystentem w Klinice Perinatologii i Ginekologii w Ginekologiczno- Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Polnej. W roku 2007 obronił pracę doktorską pod tytułem "Ocena procesu apoptozy w obrębie trofoblastu w nadciśnieniu indukowanym ciążą oraz w wewnątrzmacicznym ograniczeniu wzrastania płodu". W roku 2008 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu ginekologii i położnictwa. W 2018 roku uzyskał tytuł specjalisty z zakresu immunologii klinicznej.

W szczególny sposób interesuje się immunologicznym aspektem zaburzeń położniczych, diagnostyką obrazową w położnictwie i ginekologii oraz nowymi metodami operacyjnymi z zakresu ginekologii. Posiada certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (numer 46/2015). W roku 2005 odbył miesięczny staż naukowy w szpitalu uniwersyteckim w Kilonii, w Niemczech. W latach 2008-2012 był pracownikiem niemieckiej firmy badawczej i pracował nad rozwojem nieinwazyjnych metod diagnostycznych wad płodu co zaowocowało powstaniem nowych patentów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Mówi płynnie po angielsku, niemiecku i rosyjsku.

Serdecznie zapraszamy.

Cermed Ginekologia-położnictwo, ul. Katowicka 77E/112, 61-131 Poznań

tel.: 502-680-933

Projekt, wykonanie i hosting: webwizards; Z sieci: powiększanie piersi poznań