Zakres usług - Podstawowa wizyta

 • wywiady lekarskie - ogólny, położniczy, ginekologiczny, rodzinny
 • badanie ogólne
 • badanie ginekologiczne / położnicze
 • badanie piersi
 • pomiar ciśnienia krwi
 • zalecone ewentualne dalsze badania diagnostyczne
  (badania obrazowe, bakteriologiczne, biochemiczne, konsultacje innych specjalistów)
 • diagnoza lekarska
 • zalecone leczenie
 • wypisanie innych dokumentów (zwolnienie, zaświadczenie lekarskie, etc.)

Cermed Ginekologia-położnictwo, ul. Katowicka 77E/112, 61-131 Poznań

tel.: 502-680-933

Projekt, wykonanie i hosting: webwizards; Z sieci: powiększanie piersi poznań