Zakres usług - Ultrasonografia, USG

Dr n.med. Mateusz Madejczyk posiada certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (numer 46/2015).

  • USG 3D i 4D w położnictwie z wykorzystaniem głowicy przezbrzusznej i przezpochwowej  (możliwość nagrywania płyt DVD)
  • USG 3D w ginekologii (możliwość wstępnej diagnostyki wad macicy)
  • diagnostyka ultrasonograficzna płodu (z nagrywaniem DVD), w tym:
    • Oceny ryzyka występowania zespołu Downa oraz innych wrodzonych zespołów wad płodu 11-14 tydzień ciąży
    • Ocena anatomii płodu w 20-22 tygodniu ciąży
    • Ocena anatomii płodu w 30 tygodniu ciąży

Więcej informacji o Ultrasonografii

USG

Ultrasonografia, USG - nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków, przy założeniu stałej prędkości fali w różnych tkankach równej 1540 m/s.

Ultrasonografia 4D jest to obrazowanie przestrzenne 3D w czasie rzeczywistym - real time. Dzięki zaawansowanej technologii umożliwiającej zapisywanie obrazów przestrzennych 3D uzyskanych za pomocą głowic wolumetrycznych w pamięci elektronicznej aparatu, możliwe jest oglądanie ruchów płodu w czasie badania w obrazie trójwymiarowym. Jest to na dzień dzisiejszy najwyższy poziom obrazowania przestrzennego.

Badanie ultrasonograficzne 4D ma możliwość zastosowania w czterowymiarowym obrazowaniu powierzchniowym płodu, ocenie jego aktywności motorycznej i zachowań.

Ultrasonografia 4D

Nowoczesne aparaty umożliwiają trójwymiarową rekonstrukcję obrazu płodu i wnętrza macicy, a co za tym idzie, uwidaczniają ruchy płodu. W wyniku analizy widoku 3D otrzymuje się precyzyjny i wyraźny obraz dziecka, który jest łatwy do odczytania dla każdego. Tymczasem na obrazie 2D bardzo często jedynie lekarz jest w stanie rozróżnić poszczególne części ciała płodu. Obraz ten daje też niedostępne w prostszych badaniach przekroje anatomiczne, pomocne w bardziej szczegółowych analizach. USG 4D to tymczasem obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, co pozwala na obserwację ruchów płodu, pracy serca. Pozwala ono na bardziej dogłębne obserwacje dziecka - na przykład stwierdzanie kolejności pojawiania się poszczególnych umiejętności ruchowych płodu.

Obrazowanie trójwymiarowe 3D (zwane również wolumetrycznym) posiada niepodważalne zalety diagnostyczne dostarczające wielu cennych informacji klinicznych. Obecna ultrasonografia 3D daje możliwości uzyskiwania obrazów wielopłaszczyznowych zarówno w trybie rzeczywistym ( zwana wówczas 4D) jak i w trybie rekonstrukcji.

Cermed Ginekologia-położnictwo, ul. Katowicka 77E/112, 61-131 Poznań

tel.: 502-680-933

Projekt, wykonanie i hosting: webwizards; Z sieci: powiększanie piersi poznań